where the writers are

Influences

Annie Ernaux, Vivian Gornick, Kate Simon, Alice Munro, William Faulkner,John Steinbeck, Jorge Amado, Americo Paredes, etc.